ul. Gen.Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

NIP: 699-19-19-769

T :+ 48 65 546 24 13-16

Fax Szpital: + 48 65 537 63 11

Fax Sekretariat: + 48 65 546 70 61

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o wartościach poniżej unijnych
"Udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach gotowości
do świadczenia usług oraz dyżurowej ordynacji lekarskiej w zakresie anestezjologii
i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
przez okres 36 miesięcy
dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o."

Ogłoszenie :


pobierz

Specyfikacja :


pobierz

Załączniki:


pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

Odpowiedzi na pytania :Ogłoszenie wyniku :


pobierz