• 2.png
  • 0.png
  • 1.png

R E G U L A M I N   K O M I S J I   K O N K U R S O W E J

oceny ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ogłasza konkurs na Kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu sp z o.o.

Konkurs  pdf

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Przedmiotem konkursu ofert jest następujący zakres:

świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonującą zawód lekarza bez specjalizacji lub posiadającego specjalizację w zakresie:
-Chorób wewnętrznych
-Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
-Pediatrii 
-Neonatologii
-Chirurgii Ogólnej
-Ginekologii i Położnictwa
-Podstawowej opiekii zdrowotnej - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zadań Izby Przyjęć, zabezpieczenia transportu medycznego.
ogłoszenie wyniku

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Przedmiotem konkursu ofert jest następujący zakres:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonującą zawód lekarza bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji lub posiadającego specjalizację w zakresie:

  1. chorób wewnętrznych,
  2. anestezjologii i intensywnej terapii,
  3. pediatrii,
  4. neonatologii,
  5. chirurgii ogólnej,
  6. gienkologii i położnictwa
  7. podstawowej opieki zdrowotnej - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zadań Izby Przyjęć, zabezpieczenia transportu medycznego.

Ogłoszenie wyniku