• 1.png
  • 2.png
  • 0.png

KASACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w latach 1994-1997, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r.,  poz, 186), osoby zainteresowane odbiorem historii choroby, tj pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, proszeni są o składanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej w sekretariacie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. w okresie od 20 lutego do 20 marca 2018 r.

Wniosek do pobrania www.szpitalrawicz.pl/ dla pacjenta/dokumentacja medyczna

Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi

konkurs lekarz

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Zapraszamy pacjentów do rejestracji do poradni ortopedycznej. Już w lutym można skorzystać z wizyty u specjalisty. Wystarczy skierowanie do poradni. Rejestracja w Centralnej Rejestracji osobista, lub pod numerem 65 537 63 85 lub 65 537 63 86.

Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Prezes Zarządu ogłasza konkurs na Kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu sp z o.o.

Konkurs  pdf

DZIEŃ SEKRETARKI I ASYSTENTKI

25 STYCZNIA.jpg