Oferta Specjalna !

Centrum Rehabilitacji

Telefon rejestracja: 65 537 62 81
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Lokalizacja: Budynek nr 6

Lekarze w oddziale:

To zespół specjalistów rehabilitacji medycznej, którzy posiadają również specjalizacje w dziedzinie pediatrii czy chirurgii dziecięcej.

Kierownik Centrum Rehabilitacji:

 • mgr Robert Giezek - fizjoterapeuta
 • Oferta:

  Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. posiada umowę z NFZ w zakresie następujących obszarów:
 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU DZIENNYM
 • Skierowana jest dla pacjentów z dolegliwościami ze strony układu kostno-stawowego, nerwowego, mięśniowego, po urazach, zabiegach operacyjnych, a także dla osób z dolegliwościami w przebiegu chorób cywilizacyjnych.
  Skierowanie do oddziału może wystawić lekarz POZ, ortopeda, chirurg, internista lub neurolog.
  Decyzję o zakwalifikowaniu do zabiegów fizjoterapeutycznych podejmuje lekarz specjalista rehabilitacji ruchowej w naszym Centrum. Zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów ustala indywidualny plan terapii mający na celu przywrócenie sprawności pacjenta.
 • FIZJOTERAPIA W WARUNKACH DOMOWYCH
 • Przeznaczona jest dla pacjentów, których stan uniemożliwia samodzielne przemieszczanie się do placówki rehabilitacyjnej. Osoby, po przebytych urazach komunikacyjnych, udarach czy wylewach.
  Skierowanie do oddziału może wystawić lekarz POZ, ortopeda, chirurg, internista, neurolog lub reumatolog.
  Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym.

  Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

  REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZONYM ROZWOJEM PSYCHORUCHOWYM, ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO
  Skierowanie na ten rodzaj opieki wystawia lekarz POZ, pediatra, neonatolog, neurolog dziecięcy, ortopeda/traumatolog lub specjalista rehabilitacji medycznej. Kwalifikacja odbywa się poprzez wizytę u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, który zaleca odpowiedni rodzaj ukierunkowanej terapii.
  W skład zespołu terapeutycznego wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, fizjoterapii, neurologopedii, terapii zajęciowej, psychologii.

  Na wszystkie rodzaje ww. usług niezbędne jest e-skierowanie (wystarczy podanie kodu dostępu oraz numeru PESEL pacjenta). E-skierowanie musi zostać zarejestrowane w przeciągu 30 dni od momentu wystawienia w placówce, która będzie je realizować.

  Rejestracja do wszystkich zakresów odbywa się telefonicznie 65 537 62 81 (pon-pt 07:30-15:30) lub osobiście Budynek Centrum Rehabilitacji (budynek nr 6).

  Centrum Rehabilitacji

  Skip to content