INFORMACJE OGÓLNE.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. decyzją Ministerstwa Zdrowia został uznany za operatora usług kluczowych w zakresie:

 • Udzielania świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy.
 • Obrotu i dystrybucji produktów leczniczych.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z SIECI INTERNET.:

 • Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności.
 • Pamiętamy o zainstalowaniu i aktualizowaniu programu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
 • Aktualizujemy system operacyjny i aplikacje użytkowe.
 • Nie odwiedzamy stron powszechnie uznawanych za niebezpieczne.
 • Nie klikamy na linki do nieznanych stron internetowych.
 • Zwracamy uwagę na komunikaty programu antywirusowego i przeglądarek internetowych.
 • Ograniczamy do minimum podawanie swoich danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ MOBILNYCH.:

 • Zabezpieczamy hasłem dostęp do urządzenia :
  • Laptop hasło do BIOS/UEFI, hasło do systemu operacyjnego.
  • Smartphone – hasło do PIN, drugi poziom zabezpieczeń (hasło obrazkowe, biometryka).
 • Aktualizujemy system operacyjny urządzenia oraz aplikacje użytkowe.
 • Instalujemy oprogramowanie antywirusowe.
 • Korzystamy z możliwości szyfrowania plików, katalogów lub całego dysku.
 • W przypadku aplikacji na smartphone sprawdzamy do jakich usług aplikacja będzie miała dostęp oraz jaka jest wiarygodność producenta aplikacji.
 • Regularnie tworzymy kopie zapasowe ważnych danych.
 • Zachowujemy szczególną ostrożność przy korzystaniu z otwartych, publicznych sieci wifi.
 • Szczególna uwagę zwracamy na podejrzane SMS lub MMS.

BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ MOBILNYCH.:

 • Przy tworzeniu hasła wykorzystujemy cztery typy znaków (wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne).
 • Długość hasła powinna wynosić min. 8 znaków im dłuższe hasło tym częstotliwość zmiany może być mniejsza.
 • Nie tworzymy haseł składających się z charakterystycznych cech jak np. imię, nazwisko, data urodzenia, imię psa, kota itp.
 • Nie zapisujemy haseł na karteczkach dostępnych dla osób postronnych.
 • Nie przesyłamy SMS lub za pomocą poczty elektronicznej haseł do systemów bankowości elektronicznej. Banki nigdy nie proszą o przesłanie hasła.
 • Możemy wykorzystywać aplikacje typu menadżer haseł. Ograniczamy się do zapamiętania tylko hasła do menadżera.

Cyberbezpieczeństwo

Skip to content