Z przyjemnością informujemy Państwa, że Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2022r. wniosek aplikacyjny Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o pn. „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.” został rekomendowany do dofinansowania. Dzięki temu jesteśmy jedną z 21 placówek, które dostały rekomendacje na ten cel, a ubiegało się o nią ponad 40 placówek w Wielkopolsce.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nasz szpital otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 238 484,67 zł na inwestycję o łącznej wartości 3 809 981,97 zł.

To kolejny już raz w ostatnich latach, gdzie możemy podzielić się z Państwem tak dobrymi wiadomościami!!!

W ramach tego zadania wykonamy prace modernizacyjne Centralnej Sterylizatorni, którą również wyposażymy w sprzęt, na który to nie starczyło funduszy z poprzedniego otrzymanego dofinansowania. Sprzęt, o wartości ok. 1,5 mln zł, do nowej sterylizatorni został już zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie wsparcia realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto zakupimy aparaturę medyczną, sprzęt i wyposażymy pracownię endoskopii. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakupimy videogastroskopy, videokolonoskopy, ssaki medyczne, diatermia z argonem, kardiomonitor, myjka itp. A wszystko po to, by badania przebiegały jeszcze sprawniej, a pacjenci czuli się bardziej komfortowo.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 i innych chorób w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.

Realizacja przedmiotowego projektu jest kolejnym krokiem w wieloletnim planie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. mającym na celu dostosowanie naszego szpitala do potrzeb pacjentów, w tym również pacjentów ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 3 809 981,97

Kwota dofinansowania z EFRR: 3.238 484,67

Poziom dofinansowania Projektu: 85,00%

Okres realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 24.05.2022 r.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30.06.2023 r.

Skip to content