„Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez rehabilitację medyczną w Centrum Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

Ruszyła rehabilitacja osób aktywnych zawodowo

 • ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,
 • aktywnych zawodowo w wieku 50-59 lat dla kobiet, 50-64 lat dla mężczyzn,
 • zamieszkujących powiat rawicki, gostyński, krotoszyński, leszczyński, kościański lub ostrowski,
 • posiadających skierowanie na rehabilitację od lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego) lub specjalisty,
 • które w ciągu ostatniego miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie nie przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym oraz nie korzystały
  z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z NFZ w zakresie zbliżonym z opieką rehabilitacyjną realizowaną w ramach programu zdrowotnego.

W ramach projektu każdy pacjent bezpłatnie weźmie udział w działaniach profilaktyczno-rehabilitacyjnych w ramach, których odbędą się:

 • 2 wizyty lekarskie,
 • 1 porada fizjoterapeutyczna,
 • max. 3 zabiegi fizykalne i 2 rodzaje ćwiczeń każdego dnia,
 • 2 spotkania z edukacji zdrowotnej,
 • 2 spotkania rekreacyjno-sportowe.

Rejestracja uczestników:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

CENTRUM REHABILITACJI

ul. Gen. Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

Tel. 65 537 62 81