„Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Umowę, w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ podpisał Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Beneficjenta reprezentowali Tomasz Paczkowski - Prezes Zarządu i Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie w wysokości blisko 11,5 mln zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 9.1.1 i dotyczy inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, polegających na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych oraz zakupie sprzętu medycznego.

gallery icon