„Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

Umowa na roboty budowlane podpisana

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zarząd Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym Budopol-Poznań Sp. z o.o. na kompleksową realizację inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj polegającą na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem. Przedsiębiorstwo Budopol-Poznań wyłonione zostało w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość zawartego kontraktu to 11.915.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.

W trakcie uroczystości odczytano list gratulacyjny od Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk skierowany do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. Tomasza Paczkowskiego.

Po podpisaniu umowy zebrani goście oraz przedstawiciele mediów mieli możliwość zadawania pytań.

gallery_icon

W trakcie konferencji Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budopol-Poznań Sp. z o.o. Stanisław Kruk zapewnił, iż dołoży wszelkich starań aby przedmiotowa inwestycja była zrealizowana w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi. Obiekt, który powstanie będzie służył nie tylko mieszkańcom powiatu rawickiego, ale także mieszkańcom całego województwa wielkopolskiego.

Realizacja zadania inwestycyjnego zakończy się do 30 listopada 2019 roku. Koniec realizacji całego zadania, w tym zakup sprzętu medycznego, planowany jest na 31 grudnia 2019 roku.