Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą nr 8408/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2024r. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ergonomiczne miejsca pracy sposobem na eliminację czynników zagrażających zdrowiu pracowników Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

W ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 rawicka placówka otrzyma dofinansowanie w wysokości 901 018,12 zł na projekt o łącznej wartości 1 001 131,25 zł.

Przedmiotem projektu jest poprawa ergonomii pracy pracowników Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz wdrożenie działań na rzecz ochrony narządu ruchu. Projekt będzie realizowany w terminie od 01.06.2024 do 30.04.2026 i obejmie 200 pracowników Beneficjenta.

Celem głównym projektu jest poprawa ergonomii pracy 200 pracowników Beneficjenta poprzez eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, tj. poprzez zastosowanie ergonomii korekcyjnej 131 stanowisk pracy, wdrożenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz udział pracowników w turnusach rehabilitacyjnych.

W projekcie przewidziano następujące działania:

1. Poprawę ergonomii pracy, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia st. pracy.

2. Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość nt. znaczenia ergonomii pracy.

3. Działania na rzecz ochrony narządu ruchu tj. rehabilitację schorzeń ukł. kostno-stawowego oraz mięśniowego.

Efektami interwencji będzie poprawa ergonomii pracy oraz korekta i modernizacja warunków pracy, tak aby maksymalnie zredukować istniejące zagrożenia oraz dodatkowo zwiększyć efektywność pracy. Efektem realizacji projektu będzie modernizacja stanowisk pracy pod kątem ich dostosowania do warunków psycho-fizycznych pracowników oraz poprawa stanu zdrowia pracowników dzięki rehabilitacji med. Co istotne zlikwidowane zostaną zagrożenia jakie mogą występować w trakcie pracy.

Ergonomiczne miejsca pracy sposobem na eliminację czynników zagrażających zdrowiu pracowników Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Skip to content