• 2.png
  • 0.png
  • 1.png

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Od 2 listopada br. w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. realizujemy bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Mogą z nich  skorzystać osoby ze wskazanych grup zawodowych ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. 

Osoby uprawnione:

- osoby 75+,

- medycy, m.in. farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, laboranci  oraz inne osoby, także niemedyczne, zatrudnione w podmiocie medycznym,

- żołnierze i inni funkcjonariusze np. policjanci, służba więzienna, inspekcja transportu drogowego, państwa i ochotnicza straż pożarna itd.,

- oświata, nauczyciele, studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z pacjentami i inne osoby zatrudnione w podmiocie,

- osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- osoby zatrudnione w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,

- osoby zatrudnione lub osoby przebywające w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

- pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno -opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,

- rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego.

Istotne jest, że w przypadku powyższych grup, nie obowiązuje rejonizacja.

Zgłoszenia grupowe lub indywidualne prosimy przesyłać na adres mailowy: szczepienia@szpitalrawicz.pl

Można także  kontaktować się telefonicznie z punktem szczepień: tel. 65/ 537 62 57 lub 508 580 081 w godzinach pracy punktu szczepień: 

poniedziałek - wtorek - czwartek godz. 8.00 - 12.00

środa - piątek godz. 11.00 - 14.00

Informacja MZ "Szczepionki przeciw grypie dla personelu medycznego" -  Dolnośląska Izba Lekarska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem