• 0.png
  • 1.png
  • 2.png

KOLEJNY SPRZĘT

Od wczoraj tj. 17 lutego 2022 r. działania naszych lekarzy pracujących na Oddziale Chirurgicznym wspomagać będzie nowoczesny aparat ultrasonograficzny (aparat USG) wraz z przystawką biopsyjną.

Sprzęt ten został zakupiony z własnych funduszy szpitala. 

LIKWIDACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Likwidacja dokumentacji medycznej
w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.

Informacja dla pacjentów

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, że nastąpi likwidacja dokumentacji medycznej tj. historii chorób z roku 2001.

Dokumentację z w/w okresu może pobrać pacjent lub osoba przez niego upoważniona
w terminie od 18.02.2022 r. do 31.03.2022 r. w godzinach od 07:00 do 14:30 w Wypisach. (parter, budynek nr 2)

Wniosek można złożyć osobiście (w Wypisach lub Dziale Marketingu i Statystyki Medycznej), przesłać e-mailem na adres marketing@szpitalrawicz.pl bądź pocztą na adres szpitala:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota- Roweckiego 6,

63-900 Rawicz

Wniosek o udostępnienie dokumentacji można pobrać ze strony internetowej:

Kliknij aby przejść do strony 

Informacji udziela się w dziale WYPISÓW lub pod nr tel. 65 537 62 36

Podstawa prawna:

Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

archiwum

SPRZĘT MEDYCZNY

W dniu 14 lutego 2022 r. Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazał nam sprzęt medyczny w postaci:

- 2 kardiomonitory wraz z wózkami

- respirator

- urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

- urządzenie do transportu chorych zakaźnie

- 3 zestawy do terapii wysokoprzepływowej

oraz

5 zestawów pomp infuzyjnych

Suma przekazanego sprzętu wynosi ponad 350 tysięcy złotych.

Sprzęt będzie pomagał naszym pacjentom w walce z COVID-19.  

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 lutego

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW

Informacje o stanie zdrowia pacjentów przebywających w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. udzielane są codziennie w godzinach:

* Oddział Wewnętrzny - 12:00 - 14:00 tel. 65 537 63 63

* Oddział Chirurgiczny - 14:00 - 15:00 tel. 65 537 63 33

* Oddział Pediatryczny - 11:00 - 13:00 tel. 65 537 63 16

* Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 13:00 - 15:00 tel. 65 537 63 47

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem