• 2.png
  • 0.png
  • 1.png

Aktualności

DECYZJA WOJEWODY

Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z.o.o. informuje, że w dniu 23 października 2020 r. otrzymał decyzję Wojewody Wielkopolskiego, jako polecenie do wykonania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
aby od 02 listopada 2020 r. do odwołania zapewnić 100 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.
O podjętych krokach szpital będzie informował w najbliższych dniach.

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że od dnia 23 października 2020 r. z przyczyn epidemiologicznych zostaje zamknięte wejście do Administracji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Skrzynka podawcza na dokumenty znajdować się będzie przed wejściem do administracji.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o wydanie dokumentacji medycznej można składać tylko drogą pocztową bądź mailem na adres marketing@szpitalrawicz.pl natomiast wysyłka odbywać się będzie WYŁĄCZNIE drogą pocztową na wskazany przez wnioskodawcę adres.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można pobrać pod linkiem:

https://www.szpitalrawicz.pl/index.php/dla-pacjenta/dokumentacja-medyczna

Wszystkie płatności kasowe przyjmowane będą WYŁĄCZNIE za pośrednictwem przelewów bankowych:

Getin Bank:

Numer konta: 51 1560 0013 2367 2722 7424 0001

KOMUNIKAT

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, że w okresie od 21 października 2020 r. do 26 października 2020 r. zostają wstrzymane przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem jest wystąpienie ogniska epidemicznego, wywołanego koronawirusem SARS CoV-2 na wskazanym oddziale. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych dzialań w celu ograniczania transmisji wirusa.

W przypadku problemów z wygaszaniem ogniska epidemicznego o ewentualnej konieczności przedłużenia terminu wstrzymania przyjeć poinformujemy odrębnym pismem.

"Działanie związane z zapobieganiem, łagodzeniem skutków epidemii Covid-19"

W związku z przystąpieniem do projektu pt. „Działania związane z zapobieganiem, łagodzeniem skutków epidemii Covid-19”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Działania 7.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dzięki podpisaniu tejże umowy otrzymaliśmy wsparcie w postaci możliwości użytkowania sprzętu:

*kardiomonitor transportowy MEDIANA M32 – użyczony na oddział Wewnętrzny (sala kardiologiczna) naszego szpitala;

* kardiomonitor stacjonarny MEDIANA M50 użyczony na oddział Ginekologiczno-Położniczy (Blok Porodowy);

* respirator transportowy MONNAL T60 użyczony na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

* respirator stacjonarno -transportowy MONNAL T60 użyczony na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wymieniony sprzęt użyczony jest nam na okres 5 lat.

Praktyczne ćwiczenia z ewakuacji

W dniu dzisiejszym tj. 15 października br. na terenie Szpitala (budynek ZOL) zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia z ewakuacji. Tym razem w ćwiczeniach udział brała wyłącznie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z Rawicza.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem