Szpital Powiatowy w Rawiczu informuje, że nastąpi likwidacja (brakowanie)

dokumentacji medycznej historii chorób z lat 2002 – 2003

Dokumentację z w/w okresu może pobrać pacjent lub osoba przez niego upoważniona

w terminie od 08.07.2024 r. do 31.08.2024 r. w godzinach od 07:00 do 15:00

w dziale Wypisów (budynek nr 2).

Po tym okresie jej wydanie nie będzie możliwe.

Wniosek można złożyć osobiście w Wypisach lub Dziale Marketingu i Statystyki Medycznej, przesłać e-mailem na adres:

 wypisy@szpitalrawicz.pl

marketing@szpitalrawicz.pl 

lub pocztą na adres szpitala:

Szpital Powiatowy w Rawiczu

ul. Gen. Grota- Roweckiego 6,

63-900 Rawicz

Wniosek o udostępnienie dokumentacji można pobrać ze strony internetowej:

Informacji udziela się w dziale WYPISÓW lub pod nr tel. 65 537 62 36

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Podstawa prawna:

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po upływie ustawowych okresów przechowywania dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Skip to content