Lokalizacja: Budynek nr 1 – budynek główny szpitala pomieszczenie 0.28.

Telefon:  65 537 63 08

W szpitalu udzielane są świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zakresie nocnej
i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w godzinach:

 • dni powszednie od 18:00 do 8:00 rano dnia następnego
 • dni świąteczne i wolne od pracy od 8:00 do 8:00 dnia następnego (całodobowo).

Świadczenia realizowane mogą być również na odległość (tzw. teleporada) za pomocą połączeń telefonicznych pod numerem telefonu 65 537 63 08.

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i święta uzasadniają m.in.:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej
  z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (mimo stosowania leków przeciwgorączkowych), szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej- wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Realizacja świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej odbywa się w pomieszczeniach poradni dermatologicznej, według obowiązujących zasad.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium (w szpitalu) lub poprzez zgłoszenie wizyty domowej.

W ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są także zabiegi pielęgniarskie. Personel wykonuje je na podstawie skierowania od lekarza zlecającego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Skip to content