Izba Przyjęć

Telefon:
 • 65 537 63 06
 • 65 537 63 07 (Pielęgniarka Oddziałowa)
 • Dedykowany numer telefonu do pacjentów
  (nie łączy z personelem medycznym)
 • 502 918 768
 • Lokalizacja: Budynek główny szpitala, parter

  Lekarze w izbie przyjęć:

 • to doświadczona kadra specjalistów, którzy sprawują opiekę medyczną nad pacjentami zgłaszającymi się do szpitala.
 • Pielęgniarka oddziałowa:

 • ELŻBIETA OLEJNICZAK
 • Oferta:

  Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:

 • Zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego
 • Zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, skutkującego zagrożeniem życia
 • Do oddziałów szpitalnych:
  - chirurgicznego
  - anestezjologii i intensywnej terapii
  - wewnętrznego
 • Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • Rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w systemie e-wuś
 • Zapewnienie zbadania przez lekarza Izby Przyjęć, bądź lekarza dyżurnego
 • Objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
 • Przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
 • Prowadzenie listy pacjentów oczekujących
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej.
 • UWAGA!!! Udając się do szpitala, należy ze sobą zabrać:

 • Skierowanie do szpitala
 • Dowód tożsamości (dowód osobisty)
 • Dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań)
 • Spis przyjmowanych leków
 • NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)

  Ponadto przypominamy, że Izba Przyjęć udziela pomocy doraźnej w stanach nagłych i w bezpośrednim zagrożeniu życia.
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027, ze zmianami), Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757 jednolity tekst z późn. zm.)

  Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia, tj.:

 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły, ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty
 • Gwałtownie następujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność), będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzę
 • Zatrucie lekami chemicznymi lub gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utonięcie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana, będąca wynikiem urazu
 • Urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
 • W PRZYPADKACH NIE BĘDĄCYCH ZAGROŻENIEM ŻYCIA:

  POMOCY DORAŹNEJ W GODZ. 8.00 – 18.00 (oprócz dni świątecznych i dni wolnych od pracy )
  UDZIELA LEKARZ RODZINNY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (NZOZ).
  POMOC DORAŹNA UDZIELANA JEST TAKŻE PRZEZ LEKARZA DYŻURNEGO NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (tzw. „WIECZORYNKI”)
  W GODZ. 18.00 – 8.00 (poniedziałek – piątek)
  W GODZ. 8.00 – 8.00 (w dni świąteczne i wolne od pracy)
  Skip to content