Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefon:
 • 65 537 63 48 - Pielęgniarki
 • 65 537 63 47 - Lekarze
 • Dedykowany numer telefonu do pacjentów
  (nie łączy z personelem medycznym)
 • 65 537 63 04
 • Lokalizacja: Nowe skrzydło szpitala

  Lekarze w oddziale:

  To zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

  Kierownik oddziału:

 • Dr n.med. TOMASZ ZAWADA- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr JOLANTA SOWIZDRZAŁ
 • Oferta:

  Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii spełnia wszystkie kryteria wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tutaj leczymy najciężej chorych dorosłych w stanach zagrożenia życia z potencjalnie odwracalnymi dysfunkcjami narządowymi. Dysponujemy 6 łóżkami.
  W zakres terapii wchodzi pełen wachlarz technik dostępnych w nowoczesnej intensywnej terapii, w tym:
 • Wentylacja mechaniczna inwazyjna i nieinwazyjna, wkrótce również pozaustrojowa eliminacja dwutlenku węgla (CO2),
 • Wspomaganie lekowe układu krążenia,
 • Nowoczesne techniki oczyszczania osocza, tj: ciągła terapia nerkozastępcza, plazmafereza, dializa wątrobowa,
 • Żywienie dożylne i do przewodu pokarmowego,
 • Hipotermia lecznicza,
 • Ocena hemodynamiki serca w badaniu echokardiograficznym przez klatkę piersiową i przez przełyk,
 • Adaptacja ustawień wentylacji mechanicznej w oparciu o ocenę echokardiograficzną.
  W zakresie anestezji wykonywane są wszystkie rodzaje znieczuleń, w tym znieczulenia miejscowe i regionalne pod kontrolą USG skutecznie eliminujące ból w miejscu operowanym i ograniczają konieczność wykonywania znieczuleń ogólnych.
  Ponadto zakładane są stałe dostępy naczyniowe (porty naczyniowe) ze wszystkich wskazań, cewniki do czasowej i stałej dializoterapii.
  Zespół terapeutyczny oddziału stanowi 7 lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz 21 pielęgniarek i pielęgniarzy, wyspecjalizowanych w zakresie intensywnej terapii i anestezji.
 • Skip to content