Oddział Chirurgiczny z pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Lokalizacja: Budynek główny szpitala, I piętro

Telefon:
 • 65 537 63 35 - Pielęgniarki
 • 65 537 63 33 - Lekarze
 • Dedykowany numer telefonu do pacjentów
  (nie łączy z personelem medycznym)
 • Oddział chirurgiczny 65 537 63 01
 • Pododdział ortopedyczny 65 537 63 02
 • Kierownik oddziału:

 • Dr n.med. SAMUEL OJO - specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii laparoskopowej
 • Pielęgniarka oddziałowa:

 • SYLWIA MARKOWSKA
 • Oferta:

  Oddział dysponuje 32 łóżkami. Pacjenci przebywają w kilkuosobowych salach. Chorzy po zabiegach operacyjnych pozostają w monitorowanej sali pooperacyjnej. Dzięki bliskiej współpracy z Oddziałem Intensywnej Terapii pacjenci po rozległych zabiegach operacyjnych mają zapewniony szczególny nadzór.
  Zespół oddziału stanowi 4 lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej oraz 4 lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej. Oddział wspomaga 4 specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 2 urologów. Trwają również rozmowy z kolejnymi specjalistami w celu zwiększenia ilości zabiegów chirurgicznych. Kadrę lekarską uzupełniają 24 pielęgniarki (7 z nich ze specjalizacją chirurgii ogólnej a dodatkowo 3 z nich również posiadają specjalizację z opieki długoterminowej) oraz 2 sekretarki medyczne i 4 opiekunów medycznych.
  Podstawowym zakresem działania zespołu oddziału są operacje lecznicze i diagnostyczne w obrębie narządów jamy brzusznej. Leczymy pacjentów z nowotworowymi i nienowotworowymi schorzeniami żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, wątroby i trzustki. U pacjentów z zaburzeniami w połykaniu i odżywianiu doustnym wykonujemy zabiegi umożliwiające żywienie do przewodu pokarmowego. Są to gastrostomie endoskopowe (PEG) i operacyjne oraz jejunostomie. Leczymy schorzenia proktologiczne – żylaki odbytu i przetoki okołoodbytnicze, szczeliny odbytu. Wykonywane są operacje przepuklin powłok jamy brzusznej. Zajmujemy się pacjentami z przewlekłą niewydolnością żylną kończyn dolnych – w tym operacje żylaków, leczenie zakrzepic żylnych i owrzodzeń podudzi.
  Oddział współpracuje z Pracownią Endoskopową, w której wykonywane są badania oraz zabiegi endoskopowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) oraz w zakresie dróg żółciowych (cholangiopankreatografia wsteczna –ECPW).
  Parę lat temu do zespołu oddziału dołączył prof. dr hab. Dariusz Patrzałek- specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i transplantologii klinicznej. Od tego czasu wykonywane są operacje resekcyjne wątroby i trzustki, z powodu schorzeń onkologicznych i chorób nienowotworowych. Wszelkie zabiegi chirurgiczne wykonywane są na Bloku Operacyjnym.
  Wykonuje się zabiegi operacyjne z powodu niedokrwienia kończyn dolnych. pozaustrojowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
  W zakresie chirurgii endokrynologicznej wykonujemy częściowe i całkowite resekcje tarczycy oraz operacje wycięcia nadnerczy. Oddział dysponuje aparatem do lokalizacji nerwów krtaniowych wstecznych podczas operacji na gruczole tarczowym.
  Od czerwca 2020 r. roku oddział wspomagany jest przez nowoczesny, klimatyzowany blok operacyjny posiadający nowym zestaw do zabiegów laparoskopowych, aparat do ultrasonografii śródoperacyjnej oraz aparat do lokalizacji nerwów krtaniowych w operacjach tarczycy. Blok operacyjny został doposażony w nowoczesny sprzęt do elektrochirurgii, w tym diatermię argonową i nóż harmoniczny, umożliwiające bezpieczną realizację zaawansowanych procedur chirurgicznych. Na bloku operacyjnym operowani są także pacjenci z chorobami narządu ruchu. Wykonywane są planowe operacje ortopedyczne, w tym artroskopowe oraz zabiegi operacyjne z powodu złamań kończyn mieszczące się w zakresie kontraktu oddziału chirurgii ogólnej.
  Ponadto wykonywane są zabiegi urologiczne, zarówno metodą otwartą jak i endoskopowe (resekcje przezcewkowe stercza i guzów pęcherza moczowego)

  Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej (3 miejsca specjalizacyjne).

  UWAGA! Pacjentka przygotowująca się do planowego zabiegu operacyjnego NIE MOŻE: mieć makijażu, pomalowanych paznokci lub założonych tipsów. Wynika to z dbałości o bezpieczeństwo pacjentki podczas zabiegu i bezpośrednio po nim. Niezastosowanie się do procedury zdyskwalifikuje pacjentkę do planowanego zabiegu!

  Skip to content