Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) to jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, udzielające świadczeń wyłącznie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach poza szpitalnych. Wyróżniamy następujące rodzaje zespołów:
 • Zespoły specjalistyczne, składające się z co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarza systemu oraz pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;
 • Zespoły podstawowe, które składają się z co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;
 • Zespoły lotnicze, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pilot zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu (zespół nie funkcjonuje na terenie powiatu rawickiego).
Osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jest transportowana z miejsca zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) lub do szpitala, który został wskazany przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Jeśli zachodzi taka potrzeba Pacjent może także trafić z miejsca zdarzenia/ wypadku bezpośrednio do szpitala, który udziela świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub zachorowania (może to być np. centrum urazowe, ośrodek oparzeniowy, udarowy albo ośrodek kardiologii interwencyjnej). W celu określenia wskazań do przyjęcia pacjenta w konkretnej placówce ochrony zdrowia lub ośrodku specjalistycznym, zespoły ratownictwa medycznego korzystają z rozwiązań telemedycznych. Służą one teletransmisji danych do szpitala docelowego (np. zapisu EKG). Podstawą prawną funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego jest przede wszystkim Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 z późn.zm.) Na terenie powiatu rawickiego funkcjonuje jeden zespół specjalistyczny (z lekarzem), tzw. „S”, a także jeden zespół podstawowy tzw. „P”. Obydwa zespoły stacjonują na terenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp z o.o.
W przypadku  konieczności wezwania pogotowia należy dzwonić na numer alarmowy

112 lub 999

Przypominamy, że Zespoły Ratownictwa Medycznego (pogotowie) powinny być wzywane tylko w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.

Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia, tj.:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły, ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty
 • gwałtownie następujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność), będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia  przez jadowite zwierzę
 • zatrucie lekami chemicznymi lub gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowania chorobą psychiczną
 • dokonana próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca wynikiem urazu
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
Pozostałe numery alarmowe
 • 997- POLICJA
 • 998- STRAŻ POŻARNA
Skip to content