• AKTUALNY STAN ODWIEDZIN ZAWARTY W POWYŻSZYCH KOMUNIKATACH 

Osoby odwiedzające swoich bliskich powinny pamiętać o zachowaniu ciszy i porządku w szpitalu.

Prosimy o taką organizację odwiedzin, aby u jednego pacjenta nie przebywało jednoczasowo zbyt wiele osób.

Z uwagi na względy epidemiologiczne nie należy siadać na łóżku pacjenta.

Wszelkie zapytania, uwagi i spostrzeżenia dotyczące pielęgnacji i zabiegów higienicznych należy kierować do dyżurnego personelu pielęgniarskiego. 

Natomiast informacji, dotyczących leczenia pacjenta udzielają lekarze w oddziale uprawnionym osobom.

Z uwagi na względy epidemiologiczne lub inne ważne dla funkcjonowania szpitala/ ZOL przyczyny, może zostać wprowadzony okresowe ograniczenie odwiedzin pacjentów. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szpitala lub ZOL, a także na drzwiach wejściowych do oddziału i ZOL.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów przebywających w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. udzielane są codziennie w godzinach:

   • Oddział Chorób Wewnętrznych – 12:00 – 14:00 tel. 65 537 63 63

   • Oddział Chirurgiczny z pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  – 14:00 – 15:00 tel. 65 537 63 33

   • Oddział Pediatryczny – 11:00 – 13:00 tel. 65 537 63 17
   •  
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 13:00-15:00 tel. 65 537 63 47

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Odwiedziny pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym odbywają się codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w sugerowanych godzinach 13:00-16:00. 

INFORMACJA DLA RODZINY/BLISKICH PACJENTA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W OPIECE NAD PACJENTEM

 Udział rodziny i bliskich w opiece nad pacjentem przebywającym w szpitalu lub ZOL zwiększa poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego pacjenta. 

Proces ten powinien odbywać się wg ustalonych zasad:

Rodzina i bliscy pacjenta przebywającego na oddziale mogą sprawować stałą opiekę po wcześniejszym uzgodnieniu jej szczegółowego zakresu z personelem oddziału.

Opieka nad pacjentem sprawowana przez osoby bliskie obejmuje współudział w:

– wykonywaniu podstawowych czynności higieniczno-pielęgnacyjnych (np. mycie
i kosmetyka zdrowej skóry),

–    utrzymaniu porządku na stoliku przyłóżkowym i w szafce z rzeczami osobistymi pacjenta,

–    transporcie pacjenta wraz z personelem oddziału na badania do pracowni znajdujących się na terenie szpitala,

–    uczestniczeniu w zajęciach zmierzających do usprawniania pacjenta i przywrócenia możliwości samoopieki, możliwość wyprowadzania na spacer po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału.

 Opiekun nie może bez zgody personelu medycznego:

–    zostawiać ani podawać pacjentowi żadnych leków, suplementów diety, ziół itp., oraz produktów żywnościowych niezaakceptowanych  wcześniej przez personel medyczny,

–    zostawiać ani stosować własnych maści, okładów, zasypek itp. na zmienioną chorobowo skórę bez konsultacji z personelem medycznym. 

Odwiedziny

Skip to content