• AKTUALNY STAN ODWIEDZIN ZAWARTY W POWYŻSZYCH KOMUNIKATACH 

Osoby odwiedzające swoich bliskich powinny pamiętać o zachowaniu ciszy i porządku w szpitalu.

Prosimy o taką organizację odwiedzin, aby u jednego pacjenta nie przebywało jednoczasowo zbyt wiele osób.

Z uwagi na względy epidemiologiczne nie należy siadać na łóżku pacjenta.

Wszelkie zapytania, uwagi i spostrzeżenia dotyczące pielęgnacji i zabiegów higienicznych należy kierować do dyżurnego personelu pielęgniarskiego. Natomiast informacji, dotyczących leczenia pacjenta udzielają lekarze w oddziale uprawnionym osobom.

Z uwagi na względy epidemiologiczne lub inne ważne dla funkcjonowania szpitala/ ZOL przyczyny, może zostać wprowadzony okresowe ograniczenie odwiedzin pacjentów. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szpitala lub ZOL, a także na drzwiach wejściowych do oddziału i ZOL.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów przebywających w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. udzielane są codziennie w godzinach:

   • Oddział Wewnętrzny – 12:00 – 14:00 tel. 65 537 63 63

   • Oddział Chirurgiczny – 14:00 – 15:00 tel. 65 537 63 33

   • Oddział Pediatryczny – 11:00 – 13:00 tel. 65 537 63 16

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   – 13:00 – 15:00 tel. 65 537 63 47

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Odwiedziny pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym odbywają się codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w sugerowanych godzinach 13:00-16:00. 

Rekomenduje się przebywanie jednej osoby przy łóżku pacjenta. 

Odwiedziny

Skip to content