W dniu 08 marca 2023 roku Zarząd Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym Budopol-Poznań Sp. z o.o.  na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:  „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. – Adaptacja części pomieszczeń piwnicy na Centralną Sterylizatornię”. 

W ramach zadania powstanie nowa Centralna Sterylizatornia, zlokalizowana bezpośrednio w sąsiedztwie Bloku Operacyjnego. Zostanie ona wyposażona w najnowszej generacji urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego. Nowa inwestycja zapewnieni nam wymaganą sterylność sprzętu medycznego na salach operacyjnych, oddziałach szpitalnych oraz pracowniach diagnostycznych, a tym samym podniesie poziom bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu szpitala. 

Wartość zawartego kontraktu wynosi 3 690 000,00 PLN.

Realizacja zadania inwestycyjnego zakończy się w III kwartale 2023 roku.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22, w ramach Osi Priorytetowej 11 „Instrument REACT-EU-EFRR” dla Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” – w ramach projektu nr RPWP.11.02.00-30-0011/22 pn. „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.”.

Kwota dofinansowania wynosi: 2 195 292,93 złotych.

Skip to content