Logo_projekt

Umowa na roboty budowlane podpisana

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zarząd Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym Budopol-Poznań Sp. z o.o. na kompleksową realizację inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj polegającą na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem. Przedsiębiorstwo Budopol-Poznań wyłonione zostało w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość zawartego kontraktu to 11.915.000,00 zł.gallery_icon

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielnych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”. Projekt realizowany będzie dzięki wsparciu udzielonemu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

gallery_icon

 

Czytaj więcej...