mgr Zuzanna Sokołowska

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 w Szpitalu przy ul. Gen. Grota- Roweckiego 6 budynek administracji I piętro pokój 107 lub pod numerami telefonów 65 537 62 52  lub 502 918 764
e- mail zuzanna.sokolowska@szpitalrawicz.pl

Do zadań Pełnomocnika ds. praw pacjenta należy m.in.:

  • nadzór nad przestrzeganiem Praw Pacjenta w Szpitalu
  • podejmowanie interwencji, gdy te prawa są łamane
  • przyjmowanie skarg, zażaleń, wniosków od pacjentów szpitala lub ich rodzin/ opiekunów
  • udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów lub ich bliskich
  • edukacja personelu szpitala w zakresie Praw Pacjenta.

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta szpitala

Skip to content