W sprawach skarg i wniosków można się zgłaszać do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta szpitala lub do sekretariatu.

Kontakt:

Sekretariat- budynek administracji, I piętro, pokój 119, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00- 14.00, tel. 65 537 62 10

Pełnomocnik ds. praw pacjenta szpitala Zuzanna Sokołowska – budynek administracji, I piętro, pokój 108, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00- 12.00, tel. 65 537 62 52 lub 502 918 764

Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota- Roweckiego 6

63-900 Rawicz

lub poczty elektronicznej

zuzanna.sokolowska@szpitalrawicz.pl

sekretariat@szpitalrawicz.pl

Skargi i wnioski

Skip to content