W sprawach skarg i wniosków można się zgłaszać do Dyrektora ds. medycznych lub do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta szpitala oraz do sekretariatu.

Kontakt:

Dyrektor ds. medycznych – dr n. med. Tomasz Zawada – dyrektor.medyczny@szpitalrawicz.pl

Pełnomocnik ds. praw pacjenta szpitala Zuzanna Sokołowska – budynek administracji, I piętro, pokój 107, od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00, tel. 65 537 62 52 lub 502 918 764

Sekretariat- sekretariat@szpitalrawicz.pl budynek administracji, I piętro, pokój 119, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00- 14.00, tel. 65 537 62 10

Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota- Roweckiego 6

63-900 Rawicz

lub poczty elektronicznej

dyrektor.medyczny@szpitalrawicz.pl

zuzanna.sokolowska@szpitalrawicz.pl

sekretariat@szpitalrawicz.pl

Skargi i wnioski

Skip to content