Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. medycznych
Dyrektor ds. pielęgniarstwa

Zarząd Szpitala

Skip to content