W dniu 30 marca 2023 roku o godz. 13.30 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.”. Projekt sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 pod nazwą „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Umowę, w imieniu Instytucji Zarządzającej podpisał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Beneficjenta reprezentowali  Pan Tomasz Paczkowski – Prezes Zarządu oraz Pani Ewa Kaźmieruk – Wiceprezes Zarządu.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 238 484,67 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną prace modernizacyjno-adaptacyjne celem przystosowania pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. Sprzęt, o wartości ok. 1,5 mln zł, do nowej sterylizatorni został już zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego w ramach wsparcia realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto zakupiona zostanie aparatura medyczna, sprzęt i wyposażenie do pracowni endoskopowej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakupione zostaną videogastroskopy, videokolonoskopy, ssaki medyczne, diatermia z argonem, kardiomonitor, myjka itp.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 i innych chorób w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.

Realizacja przedmiotowego projektu jest kolejnym krokiem w wieloletnim planie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. mającym na celu dostosowanie rawickiej placówki do potrzeb pacjentów, w tym również pacjentów o szczególnych potrzebach i osób z niepełnosprawnościami.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 3 809 981,97

Kwota dofinansowania z EFRR: 3.238 484,67

Poziom dofinansowania Projektu: 85,00%

Okres realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 24.05.2022 r.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30.06.2023 r.

Informacje również w Serwisie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w poniższym linku:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/react-eu-kolejne-umowy-podpisane?fbclid=IwAR0oYJ47oyUDKROF-N_PqG7uaB9CTPCdn5n0CjRZOh7rebqrt-qki3DdIRw

Skip to content