Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2023r. wniosek aplikacyjny Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o..” został wybrany do dofinansowania.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rawicka placówka otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 673 138,31 zł na projekt o łącznej wartości 1 968 398,02 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych, a także umożliwienie zapewnienia kompleksowego procesu terapeutycznego dla pacjentów, od diagnostyki, poprzez właściwą terapię i rehabilitację.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 1 968 398,02

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 673 138,31

Poziom dofinansowania Projektu: 85,00%

Okres realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 22.12.2022 r.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 29.09.2023 r.

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Skip to content