Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2022r. wniosek aplikacyjny Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o pn. „Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.” został wybrany do dofinansowania.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 rawicka placówka otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 238 484,67 zł na inwestycję o łącznej wartości 3 809 981,97 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną prace modernizacyjno-adaptacyjne celem przystosowania pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. Sprzęt, o wartości ok. 1,5 mln zł, do nowej sterylizatorni został już zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego w ramach wsparcia realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto zakupiona zostanie aparatura medyczna, sprzęt i wyposażenie do pracowni endoskopowej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakupione zostaną videogastroskopy, videokolonoskopy, ssaki medyczne, diatermia z argonem, kardiomonitor, myjka itp.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 i innych chorób w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o.

Realizacja przedmiotowego projektu jest kolejnym krokiem w wieloletnim planie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. mającym na celu dostosowanie rawickie placówki do potrzeb pacjentów, w tym również pacjentów o szczególnych potrzebach i osób z niepełnosprawnościami.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 3 809 981,97

Kwota dofinansowania z EFRR: 3.238 484,67

Poziom dofinansowania Projektu: 85,00%

Okres realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 24.05.2022 r.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30.09.2023 r.

Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19

Skip to content