Centralna Rejestracja od dnia 30 listopada 2023 r. mieści się w budynku nr 1.

Centralna Rejestracja do poradni specjalistycznych pokój nr 0.31 telefon 65 537 63 85.

Centralna Rejestracja do planowych zabiegów i badań pokój nr 0.32 telefon 65 537 63 09.

Obie Rejestracje pracują w godzinach 07:00-15:00 i zlokalizowane są tuż obok Izby Przyjęć na parterze budynku głównego.

Skip to content