Informujemy, że PZU Życie S.A. w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych sfinansował zakup tympanometru wraz z drukarką. Kwota jaką uzyskaliśmy od PZU na ten cel to 7 000 zł. Pozostałą część, czyli 10 200 zł Szpital zapłacił z własnych funduszy. Wymieniony sprzęt stanowi wyposażenie Poradni Otolaryngologicznej rawickiego szpitala.

Jego zakup zapewnił przede wszystkim możliwość przeprowadzenia badań słuchu szerokiej grupy pacjentów, jak również umożliwił przeprowadzenie badań wśród pracowników Szpitala. Zakup tympanometru pozwolił na podjęcie efektywnych działań prewencyjnych dla zapewnienia ochrony słuchu pracowników Szpitala, przyspieszył diagnostykę i przyczynił się do zapewnienia przez Szpital warunków pracy zapewniających ochronę słuchu.

Skip to content