10 lipca 2023 roku odbyło się otwarcie nowego Oddziału Pediatrycznego i Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. Oddział Pediatryczny liczyć będzie 15 łóżek i znajduje się na I piętrze budynku głównego Szpitala. Izba Przyjęć wraz z nowym podjazdem dla ambulansów sanitarnych znajduję się w zachodniej części parteru budynku głównego. Przebudowie uległo również wejście główne do Szpitala wraz z holem.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Pani Katarzyna Sójka, Poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Dyrektor biura Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Pan Piotr Trybek, Dyrektor biura poselskiego Pana Posła na Sejm RP Jana Mosińskiego – Pan Łukasz Wolski, Dyrektor WOW NFZ – Pani Agnieszka Pachciarz przedstawiciele władz samorządowych oraz kierownicy oddziałów szpitalnych i innych komórek organizacyjnych Szpitala.

Święcenia obiektu dokonał Ksiądz Kanonik Wojciech Prostak.

Oddane w dniu dzisiejszym pomieszczenia stanowią realizację pierwszej części dużej inwestycji jaką prowadzi Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. pod nazwą „Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”. Zakończenie całego zadania inwestycyjnego planowane jest na IV kwartał 2023 roku. Całkowita wartość modernizacji to ponad 26 mln złotych z czego dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 8 mln złotych, a z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ponad 10 mln złotych. Natomiast wkład własny Szpitala wynosi 8 mln złotych.

Celem projektu jest stworzenie warunków hospitalizacji i zapewnienie opieki medycznej na jak najwyższym poziomie. Prowadzony projekt nie jest łatwy zarówno dla personelu jak i pacjentów jednostki, głównie z uwagi fakt, iż przez cały okres prowadzenia prac budowlanych jednostka nie zaprzestaje leczenia pacjentów i świadczy usługi medyczne w tak trudnych warunkach.

Skip to content