Wychodząc naprzeciw problemom pacjentów bezdomnych, samotnych i pod wpływem alkoholu, którzy ze względów medycznych nie mogą być już hospitalizowani zorganizowano w dniu dzisiejszym tj. 12.09.2023 r. siedzibie Starostwa Powiat Rawicki spotkanie z przedstawicielami Gmin, gminnych instytucji oraz Policji.

Przedstawicielami ze strony Szpitala byli:

* Pani Monika Michałowska – Dyrektor ds. pielęgniarstwa

* Pan Tomasz Zawada – Dyrektor ds. medycznych

* Pani Elżbieta Olejniczak – Oddziałowa Izby Przyjęć

* Pani Zuzanna Sokołowska – Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Przybyłym dziękujemy za poświęcenie czasu oraz za dyskusję w tej sprawie.

Skip to content